سرویس های میزبانی ایمیل سازمانی

میزبانی ایمیل 250
 • فضا 250 مگابایت
 • ترافیک ماهیانه (گیگا بایت) نامحدود
 • تعداد سایت قابل میزبانی 1عدد
 • محل سرور اروپا
 • سیستم عامل لینوکس
 • تعداد اکانت ایمیل 10 عدد
 • سرعت شبکه 10 گیگابیت
میزبانی ایمیل 500
 • فضا 500 مگابایت
 • ترافیک ماهیانه (گیگا بایت) نامحدود
 • تعداد سایت قابل میزبانی 1عدد
 • محل سرور اروپا
 • سیستم عامل لینوکس
 • تعداد اکانت ایمیل 25 عدد
 • سرعت شبکه 10 گیگابیت
میزبانی ایمیل 1000
 • فضا 1 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه (گیگا بایت) نامحدود
 • تعداد سایت قابل میزبانی 1عدد
 • محل سرور اروپا
 • سیستم عامل لینوکس
 • تعداد اکانت ایمیل 50 عدد
 • سرعت شبکه 10 گیگابیت
میزبانی ایمیل 2000
 • فضا 2 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه (گیگا بایت) نامحدود
 • تعداد سایت قابل میزبانی 1عدد
 • محل سرور اروپا
 • سیستم عامل لینوکس
 • تعداد اکانت ایمیل 75 عدد
 • سرعت شبکه 10 گیگابیت
میزبانی ایمیل 5000
 • فضا 5 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه (گیگا بایت) نامحدود
 • تعداد سایت قابل میزبانی 1عدد
 • محل سرور اروپا
 • سیستم عامل لینوکس
 • تعداد اکانت ایمیل 100 عدد
 • سرعت شبکه 10 گیگابیت
میزبانی ایمیل 10000
 • فضا 10 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه (گیگابایت) نامحدود
 • تعداد سایت قابل میزبانی 1عدد
 • محل سرور اروپا
 • سیستم عامل لینوکس
 • تعداد اکانت ایمیل 150 عدد
 • سرعت شبکه 10 گیگابیت