هاست لینوکس حرفه ای فنلاند

پلن 500MB

- 500 مگایابت فضای میزبانی
- 30000 مگایابت پهنای باند
- FTP و زیردامنه نامحدود
- ایمیل نامحدود
- فضای دیسک SSD
- کنترل پنل cpanel
- پارک دامنه 1 عدد

پلن 1GB

- 1000 مگایابت فضای میزبانی
- 40000 مگایابت پهنای باند
- FTP و زیردامنه نامحدود
- ایمیل نامحدود
- فضای دیسک SSD
- کنترل پنل cpanel
- پارک دامنه 2 عدد

پلن 2GB

- 2000 مگایابت فضای میزبانی
- 50000 مگایابت پهنای باند
- FTP و زیردامنه نامحدود
- ایمیل نامحدود
- فضای دیسک SSD
- کنترل پنل cpanel
- پارک دامنه 3 عدد

پلن 3GB

- 3000 مگایابت فضای میزبانی
- 70000 مگایابت پهنای باند
- FTP و زیردامنه نامحدود
- ایمیل نامحدود
- فضای دیسک SSD
- کنترل پنل cpanel
- پارک دامنه 3 عدد

پلن 5GB

- 5000 مگایابت فضای میزبانی
- 125000 مگایابت پهنای باند
- FTP و زیردامنه نامحدود
- ایمیل نامحدود
- فضای دیسک SSD
- کنترل پنل cpanel
- پارک دامنه 3 عدد