ساعت کاری واحد پشتیبانی در ماه مبارک رمضان

قابل توجه مشتریان عزیز

ساعت کاری واحد پشتیبانی در ماه مبارک رمضان با سایر روزها، تفاوتی ندارد و همکاران طبق روال قبل، پاسخگوی تیکتهای پشتیبانی مشتریان محترم خواهند بود.

 

راه اندازی پورتال جدید وبلایت

پورتال جدید مشتریان نیماد در اسفندماه 1397 با امکانات جدید و آنلاین راه اندازی گردید. 

می توانید امکانات این سامانه را در ناحیه کاربری خود مشاهده بفرمایید.